Certyfikacja

Jednostką zajmującą się certyfikacją tłumaczy PJN jest Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie działające w Warszawie przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych.

Skip to content