Zarząd Polskiego Związku Głuchych
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego 2021-2026

Prezes Zarządu
Bożena Borowska
– – – –

Wiceprezes Zarządu
Beata Kryńska
– – – –

Wiceprezes Zarządu
Marek Potrzebowski
– – – –

Sekretarz Zarządu
Małgorzata Frączek
– – – –

Członek Zarządu
Piotr Borowski
– – – –

Członek Zarządu
Renata Wierzba
– – – –

Członek Zarządu
Marek Baranowski

Komisja rewizyjna Polskiego Związku Głuchych
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego 2021-2026

Przewodniczący Komisji
Robert Skrzypek

– – – –
Wiceprzewodnicząca Komisji

Dorota Śledź

– – – –
Sekretarz Komisji

Aleksander Kerner

Zarząd Koła Terenowego 
w Bydgoszczy

Prezes Zarządu
Marek Potrzebowski
– – – –
I Wiceprezes Zarządu
Zuzanna Szymańska
– – – –
II Wiceprezes Zarządu
Stanisław Kraszewski
– – – –
Sekretarz Zarządu
Małgorzata Frączek
– – – –
Skarbnik Zarządu
Agata Potrzebowska
– – – –
Członek Zarządu
Adrianna Cyrankiewicz
– – – –
Członek Zarządu
Ireneusz Niedbała
– – – –
Zastępca Członka Zarządu
Kamil Szymański
– – – –
Zastępca Członka Zarządu
Agnieszka Tomaszewska

Zarząd Koła Terenowego
w Toruniu

Prezes Zarządu
Jerzy Milewski
– – – –
I Wiceprezes Zarządu
Grażyna Skrzeszewska
– – – –
Skarbnik Zarządu
Genowefa Balewska
– – – –
Członek Zarządu
Krzysztof Marcinkiewicz
– – – –

Sekretarz Zarządu
Katarzyna KowalczykZarząd Koła Terenowego
w Inowrocławiu

Prezes Zarządu
Marian Baranowski
– – – –
I Wiceprezes Zarządu
Piotr Stawicki
– – – –

Skarbnik Zarządu
Agnieszka Malec
– – – –

Członek Zarządu
Ewa Andrzejewska
– – – –

Członek Zarządu
Robert Skrzypek
– – – –

Zastępca Członka Zarządu
Andrzej Urbański
– – – –

Zastępca Członka Zarządu
Mariusz Malec

Zarząd Koła Terenowego
w Grudziądzu

Prezes Zarządu
Robert Empel
– – – –

I Wiceprezes Zarządu
Aleksander Kerner
– – – –

II Wiceprezes Zarządu
Piotr Lewandowski
– – – –

Sekretarz Zarządu
Anna Kowalska
– – – –

Członek Zarządu
Sławomir Gutowski
– – – –

Członek Zarządu
Anna Khan
– – – –

Zastępca Członka Zarządu
Bożena Lewandowska

Zarząd Koła Terenowego
we Włocławku

Prezes Zarządu
Renata Wierzba
– – – –

I Wiceprezes Zarządu
Danuta Słomczewska
– – – –

II Wiceprezes Zarządu
Robert Szymański
– – – –

Sekretarz Zarządu
Małgorzata Strąk
– – – –

Członek Zarządu
Elżbieta Wegner
– – – –

Członek Zarządu
Włodzimierz Wilczyński
– – – –

Członek Zarządu
Krystyna Dorsz

Skip to content