Dofinansowanie kursu

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na kurs Polskiego Języka Migowego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wniosek taki można złożyć e Oddziale PFRON właściwym dla miejsca zamieszkania.


Dofinansowanie szkolenia przysługuje:

Osobom z uszkodzonym narządem zmysłu słuchu – bez znaczenia jest stopień wady słuchu.

Członkom rodzin osób – uprawnionych
(z orzeczeniem O3-L)

Osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną
(z orzeczeniem O3-L)

Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt z organizatorem i wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu rejestracji na wybrany termin.

Podstawa prawna


Skip to content