Tłumaczenia

TŁUMACZENIA NA ŻYWO
 • Tłumaczenie konferencji tłumaczenie na żywo lub on-line
  Cena zależna od liczby godzin tłumaczenia, specyfiki treści, warunków tłumaczenia, faktu czy konferencja transmitowana jest na żywo, nagrywana czy publikowana.

Koszt dojazdu na terenie Bydgoszczy – w cenie usługi.
Koszt dojazdu poza Bydgoszcz – do uzgodnienia.

 • Webinarium

Cena uzależniona od liczby godzin i specyfiki tłumaczenia.

 • Spotkanie formalne/nieformalne

Cena uzależniona od godzin tłumaczenia, specyfiki treści, warunków tłumaczenia, wielkości publiki, od tego czy spotkanie jest transmitowane na żywo, nagrywane czy publikowane.

 • Tłumaczenia urzędowe (notarialne, prawne,itp.)

Cena uzależniona od liczby godzin tłumaczenia, specyfiki treści, warunków tłumaczenia.

Spotkania powyżej godziny wymagają zaangażowania dwóch tłumaczy.

TŁUMACZENIA NAGRAŃ I DOKUMENTÓW
 • Tłumaczenie dokumentów na użytek ustawy o dostępności
  Cena do uzgodnienia w zależności od trudności i specyfiki tekstu.
  Materiał nagrywany na zielonym lub białym tle.
  Umieszczanie napisów i wklejanie logotypu do nagrania – do uzgodnienia.


 • Tłumaczenia filmów

Cena uzależniona jest od długości filmu, trudności tłumaczonych treści, ilości zlecanych filmów.
Materiał nagrywany na zielonym lub białym tle.
Umieszczanie napisów i wklejanie logotypu do nagrania – do uzgodnienia.

PROWADZENIE SZKOLEŃ EDUKACYJNYCH
 • Prowadzimy prelekcje, warsztaty, szkolenia dotyczące tematyki osób głuchych mające na celu przybliżanie problemów osób z niepełnosprawnością słuchu, a przede wszystkim kształtujące świadomość słyszącego społeczeństwa w tematyce tejże niepełnosprawności.
  Cena uzgadniana jest indywidualnie ze stroną zlecającą.


AUDYTY DOSTĘPNOŚCI
 • W związku z wprowadzeniem w życie Ustawy z dnia 19 lipca 20219r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prowadzimy audyty dostępności w zakresie niepełnosprawności słuchu.


Skip to content