Joanna Pielińska

Kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych Oddziału Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy

Małgorzata Frączek

Tłumacz języka migowego w Kole Terenowym w Bydgoszczy

Maria Łyszczarz

Tłumacz języka migowego w Kole Terenowym w Bydgoszczy

Zuzanna Szymańska

Tłumacz/lektor natywny języka migowego w Kole Terenowym w Bydgoszczy

Anna Kowalska

Tłumacz języka migowego w Kole Terenowym w Grudziądzu

Ewa Grzegorska

Tłumacz języka migowego w Kole Terenowym w Inowrocławiu

Małgorzata Strąk

Tłumacz języka migowego w Kole Terenowym we Włocławku

Joanna Zbijewska

Tłumacz języka migowego w Kole Terenowym w Toruniu

Skip to content