Opis kursu

  • Kursy PJM prowadzone przez Polski Związek Głuchych w Bydgoszczy kierowane są do wszystkich tych, którzy chcą się nauczyć nowego języka, a ich wybór padł na polski język migowy, ponadto zachęcamy do nauki członków rodzin osób głuchych i ich przyjaciół, pracowników instytucji i wszystkich tych, którzy w swoim miejscu pracy spotykają się z osobami głuchymi.

  • Kursy prowadzi doświadczony Lektor PJM – osoba Głucha.

  • Cena kursu zawiera materiały dydaktyczne.

  • Kurs rozpoczyna się w momencie zebrania pełnej (10 osobowej) grupy uczestników. W przypadku nie zebrania się wymaganej liczby uczestników Oddział Kujawsko Pomorski PZG w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do odwołania kursu l lub zmiany jego terminu.

  • Zapisy zbierane są telefonicznie, mailową, bądź osobiście w biurze Oddziału. Oddział Kujawsko – Pomorski rekomenduje zgłaszanie się na kurs poprzez formularz zgłoszeniowy.


Zapraszamy do udziału!

  • Zajęcia odbywają się w grupach dziesięcioosobowych, w systemie tygodniowym, weekendowym lub mieszanym – w zależności od ustaleń grupy z lektorem. Zajęcia prowadzone są stacjonarnie i on-line. W okresie letnim (lipiec, sierpień) kursy nie są prowadzone. Kursy odbywają się w siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Bydgoszczy ul. Bernardyńska 3.

  • Oferta obejmuje szkolenia z poziomów A1, A2, B1, B1+.

  • Oddział Kujawsko Pomorski PZG wystawia faktury VAT.

  • Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji w zakładce Dofinansowanie kursu.

  • Kursy prowadzone są według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).


Kurs polskiego języka migowego – poziomy

Poziom podstawowy A1

Czego się nauczysz?
Od zera do bohatera. Mówią, że pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy. Nie na naszych kursach. Podczas zajęć w przyjaznej atmosferze będziesz stopniowo rozwijał kompetencje komunikacyjne w polskim języku migowym, dzięki specjalnie zaprojektowanym jednostkom lekcyjnym. Celem kursu jest rozwój u uczestników kompetencji komunikacyjnej w PJM dla poziomu podstawowego A1. Kursanci wezmą udział w wielu ćwiczeniach językowych rozwijających ich produktywność wypowiedzi na kanale wizualno-przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację to znaczy, że podczas nauki skupiamy się na wszystkich sprawnościach językowych poza czytaniem i pisaniem, ponieważ PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów w PJM. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy czyli polski język migowy.

Cena: 1200 zł/90h

Poziom podstawowy A2

Czego się nauczysz?
Uczący się po zakończonym kursie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003, str. 33 ).

Cena: 1200 zł/90h

Poziom podstawowy B1

Czego się nauczysz?
Uczący się po zakończonym kursie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, w których zaangażowany jest język migowy. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi migowe na tematy, które są jemu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Cena:1200 zł/90h

Skip to content