O NAS

Polski Związek Głuchych – Oddział Kujawsko Pomorski jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche i niedosłyszące, w tym osoby całkowicie posługujące się Polskim Językiem Migowym.


Prowadzimy działalność w 5 placówkach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla osób dorosłych 
(Bydgoszcz, Inowrocław, Grudziądz, Toruń i Włocławek) oraz w 2 placówkach dla dzieci (Bydgoszcz i Toruń), które to placówki są jednostkami merytorycznymi Oddziału.

W każdej z 5 placówek realizujemy zadania statutowe kierując swoją działalność do dorosłych osób z orzeczoną niepełnosprawnością słuchową zapewniając kompleksową rehabilitację społeczno – bytową i kulturalno – oświatową w oparciu zidentyfikowane potrzeby środowiska.

Podejmowane przez nas działania skoncentrowane są na polepszeniu sytuacji życiowej osób z uszkodzonym słuchem z uwagi na ich problemy w komunikowaniu się ze słyszącym społeczeństwem. To m.in. wspieranie w codziennych sytuacjach życiowych, rodzinnych, osobistych, szeroko rozumianej ochronie zdrowia. Promujemy też działalność ruchową, kulturalną, warsztatową i społeczną.

Dzięki finansowemu wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządów i powiatów asystenci osób niepełnosprawnych – tłumacze języka migowego mogą bezpłatnie udzielać pomocy osobom zgładzającym się do placówek.

Skip to content